Swedish sirens & Enh

1.00 EUR

Swedish sirens & enhanced weapon sound

Preview: HERE! (sirens only)

Innan du göra något, kopiera RESIDENT.rpf till en valfri mapp för backup. Du måste använda BACKUP-filen för att spela GTA Online.

Svenska sirener och bättre vapenljud
Navigera till följande mapp i din orginalinstallation av spelet:
Grand Theft Auto V/x64/audio/sfx

Steam-version: \steamapps\common\Grand Theft Auto V
 
Social Club: C:\Program Files\Rockstar Games\Grand Theft Auto V
 
Eller där du valt att installera spelet

1. Ersätt följande filer med de nya:
RESIDENT.rpf

WEAPONS_PLAYER.rpf